przypierać


przypierać
Przyprzeć kogoś do muru zob. mur 3.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przypierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przypieraćam, przypieraća, przypieraćają, przypieraćany {{/stl 8}}– przyprzeć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Vb, przypieraćprę, przypieraćprze, przypieraćprzyj, przypieraćparł, przypieraćparli, przypieraćparty {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przypierać — → przyprzeć …   Słownik języka polskiego

  • przypierać – przyprzeć [przyciskać – przycisnąć] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{kogoś} {{/stl 8}}do muru {{/stl 13}}{{stl 7}} stawiać kogoś w sytuacji niedającej wyboru, zmusić kogoś do zrobienia czegoś (zwłaszcza powiedzenia prawdy) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przyparli go do muru i uznał ich żądania.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyprzeć — dk XI, przyprzećprę, przyprzećprzesz, przyprzećprzyj, przyprzećparł, przyprzećparty, przyprzećparłszy przypierać ndk I, przyprzećam, przyprzećasz, przyprzećają, przyprzećaj, przyprzećał, przyprzećany 1. «przycisnąć, przygnieść kogoś, coś do… …   Słownik języka polskiego

  • mur — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. murze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonane z jednakowych lub podobnych, układanych jeden na drugim elementów (zwykle łączonych zaprawą) ograniczenie przestrzeni,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyciskać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przyciskaćam, przyciskaća, przyciskaćają, przyciskaćany {{/stl 8}}– przycisnąć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IVa, przyciskaćnę, przyciskaćciśnie, przyciskaćciśnij, przyciskaćnął, przyciskaćnęli, przyciskaćciśnięty… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przyprzeć — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przypierać{{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}zostać [być] przypartym do muru {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień